ΟΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 

Πολιτική ακύρωσης

 

Εάν θέλετε να ακυρώσετε μια παραγγελία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 24 ωρών από την υποβολή της παραγγελίας (με την προϋπόθεση ότι η παραγγελία δεν έχει αποσταλεί ή/και σταλεί για παράδοση), μέσω ενός από τους παρακάτω δίαυλους:

 

Τηλέφωνο: +35722 000 750

E-mail: askonacyprus@askonasleep.com

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.askona.com.cy

 

Εάν το προϊόν σχετίζεται με εξατομικευμένη (προσαρμοσμένη) παραγγελία, η ακύρωση μπορεί να απορριφθεί.

 

Πολιτική ανταλλαγής και επιστροφών

 

Μπορείτε να επιστρέψετε νέα, κλειστά (για λόγους προστασίας της υγείας/υγιεινής και κατά περίπτωση) και άθικτα προϊόντα, που υπόκεινται σε έλεγχο και επιθεώρηση από το Τεχνικό μας Τμήμα, εντός 14 ημερών από την παράδοση του προϊόντος σε εσάς ή στον αντιπρόσωπό σας για ανταλλαγή ή επιστροφή χρημάτων. Όσον αφορά τα στρώματα, η πολιτική μας [σε περίπτωση αλλαγής] επεκτείνεται σε 30 ημέρες από την παράδοση του προϊόντος σε εσάς ή τον αντιπρόσωπό σας. Σημειώστε ότι η περίοδος επιστροφής λήγει μετά από 14 ημέρες από την παράδοση.

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι επιστροφής, θα λάβετε πλήρη επιστροφή της τιμής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, εάν υπάρχουν, για προϊόντα που αγοράσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος Askona www.askona.com.cy (υπό την προϋπόθεση ότι η Askona θα επιστρέψει το ποσό που ισχύει μόνο για την τυπική παράδοση, ακόμη και αν πληρώσατε κατά την αρχική συναλλαγή ειδικές (π.χ. ταχύτερες ή/και εξασφαλισμένες) χρεώσεις παράδοσης), εξαιρουμένων των τελών παροχής υπηρεσιών, εάν παρασχέθηκαν και όπου έχουν εφαρμογή. Θα επιδιώξουμε οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων να γίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα λήψης του αιτήματός σας για επιστροφή του προϊόντος και μόλις λάβουμε πίσω το προϊόν. Σημειώνεται ότι ο τρόπος επιστροφής της τιμής αγοράς θα είναι ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή.

 

Εάν θέλετε να επιστρέψετε ή να ανταλλάξετε ένα προϊόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου: +35722 000 750 ή email: askonacyprus@askonasleep.com. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το υπόδειγμα επιστροφών στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.askona.com.cy. Για να τηρήσετε την προθεσμία επιστροφής (απόσυρσης), αρκεί να στείλετε το αίτημά σας πριν λήξει η περίοδος επιστροφής.

 

Μπορείτε να επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Askona όπου αγοράσατε το προϊόν για να το επιστρέψετε ή να ανταλλάξετε ή εμείς [θα κανονίσουμε να παραλάβουμε τα προϊόντα από εσάς] Ή [μπορείτε να στείλετε πίσω τα προϊόντα ή να τα παραδώσετε στη συνδεδεμένη εταιρεία παράδοσης το αργότερο 14 ημέρες από την ημέρα που θα μας κοινοποιήσετε το αίτημα επιστροφής σας] οπότε θα χρεωθείτε για τα έξοδα απευθείας παράδοσης.

Η επιστροφή προϊόντων καλής ποιότητας είναι δυνατή εάν διατηρηθεί η εμφάνισή του (συσκευασία), οι ιδιότητες καταναλωτικών προτιμήσεων, καθώς και ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει το γεγονός και τους όρους αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος.

Ο αγοραστής δεν δικαιούται να αρνηθεί προϊόντα καλής ποιότητας, με ατομικά καθορισμένες ιδιότητες, εάν τα συγκεκριμένα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από τον Αγοραστή που τα αποκτά (συμπεριλαμβανομένων μη τυποποιημένων (κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή) μεγεθών, υφάσματος κ.λπ.).

Κατά την αγορά ενός κρεβατιού, το κρεβάτι κατασκευάζεται σύμφωνα με την ατομική παραγγελία του Αγοραστή (ύφασμα, αξεσουάρ (εάν υπάρχουν) είναι προϊόντα με ατομικά καθορισμένες ιδιότητες).

 

Λάβετε υπόψη ότι απαιτείται απόδειξη αγοράς για όλες τις επιστροφές.

 

Αναλαμβάνουμε να πληρώσουμε τα έξοδα παράδοσης για την επιστροφή των προϊόντων εάν η επιστροφή είναι αποτέλεσμα ελαττωματικού προϊόντος σύμφωνα με την πολιτική εγγύησης.

 

Όλες οι επιστροφές προϊόντων υπόκεινται σε έλεγχο και επιθεώρηση από το Τεχνικό μας Τμήμα. Εάν το προϊόν έχει ελαττώματα ή ζημιές που προκλήθηκαν από τον Πελάτη ή το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την πολιτική ανταλλαγής και επιστροφών μας, η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή θα απορριφθεί.

 

Σημειώστε ότι η Askona δεν δέχεται επιστροφές για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:

   

● προϊόντα για τα οποία η τιμή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς που δεν μπορούν να ελεγχθούν από εμάς και οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν εντός της περιόδου επιστροφής (απόσυρσης).

● προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή γίνονται ως εξατομικευμένη (προσαρμοσμένη) παραγγελία.

● προϊόντα που ενδέχεται να αλλοιωθούν ή να λήξουν γρήγορα.

● σφραγισμένα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.

● προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, ανάλογα με τη φύση τους, αναμειγνύονται άρρηκτα με άλλα είδη.

 

   

Πολιτική παράδοσης

 

Η παραγγελία σας μπορεί να παραδοθεί εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας από την εταιρεία παράδοσης. Η παραγγελία σας θα παραδοθεί εντός 60 εργάσιμων ημερών εάν το προϊόν είναι σε απόθεμα. Εάν το προϊόν είναι εκτός αποθέματος και θα πρέπει να γίνει παραγγελία στο εργοστάσιο της Askona (ή στην περίπτωση εξατομικευμένων αντικειμένων) η παράδοση μπορεί να διαρκέσει περισσότερες από 60 ημέρες εντός, εφόσον συμφωνήσουμε εκ των προτέρων.

 

Οποιεσδήποτε πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η ανύψωση βαρέων επίπλων με χρήση πρόσθετου εξοπλισμού, καθώς και άλλες υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω χρέωση παράδοσης, θα σας παρέχονται έναντι πληρωμής πρόσθετης χρέωσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από προώθηση, διαφήμιση ή συμφωνία με Askona.

 

Κατά την παραλαβή του προϊόντος, θα πρέπει να επιθεωρήσετε την εμφάνιση του προϊόντος, τον αριθμό των εξαρτημάτων που αποτελούν το προϊόν και την απουσία μηχανικής βλάβης. Εάν εντοπίσετε κάποιο από τα ελαττώματα ή ζημιές στο προϊόν, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό μέσω:

 

Τηλέφωνο: +35722 000 750

Email: askonacyprus@askonagmail.com

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.askona.com.cy

 

Μετά την παραλαβή του προϊόντος, η ευθύνη της Askona περιορίζεται στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών.

 

Η παράδοση πραγματοποιείται είτε από το τμήμα παράδοσης μας είτε από συνδεδεμένη εταιρεία παράδοσης. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα παράδοσης σας γνωστοποιείται εκ των προτέρων, όταν τα προϊόντα είναι έτοιμα για παράδοση.

 

Εναλλακτικά, μπορείτε να παραλάβετε τα προϊόντα από την αποθήκη της Askona ή σε ένα από τα καταστήματα Askona στην Κύπρο ή στο κατάστημα Askona όπου έχει γίνει η παραγγελία. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Askona δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή/και ζημιά προκληθεί στα προϊόντα από τον Πελάτη κατά τη μεταφορά τους μετά την παραλαβή από την αποθήκη ή το κατάστημα της Askona.

 

Ο τρόπος παράδοσης συμφωνείται εκ των προτέρων με τον Πελάτη πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική παράδοσης, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω: Τηλέφωνο: +35722 000 750 / +35725 000 340; ή

E-mail: askonacyprus@askonasleep.com

 

Πολιτική πληρωμής

 

Εάν το προϊόν δεν παραληφθεί κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, ο Πελάτης πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον το 40% της συνολικής αξίας της παραγγελίας κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Το υπόλοιπο 60% της συνολικής αξίας της παραγγελίας πρέπει να καταβληθεί από τον Πελάτη [τουλάχιστον [3] εργάσιμες ημέρες πριν] Ή [πριν ή κατά την] παραλαβή του προϊόντος.

 

Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν με οποιονδήποτε βολικό τρόπο, μέσω των παρακάτω διαθέσιμων επιλογών πληρωμής:

  

● Στα καταστήματα Askona όπου οι διαθέσιμες επιλογές πληρωμής είναι με μετρητά, κάρτα ή επιταγή.

● Μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής στην ιστοσελίδα www.askona.com.cy ακολουθώντας τις οδηγίες πληρωμής που αναφέρονται σε αυτήν.

● Μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

EUROBANK Κύπρου

Όνομα οργανισμού: DEALROSE LIMITED / Αριθμός Εγγραφής: HE351215

Αριθμός Λογαριασμού: 200100431390

Αριθμός IBAN: CY10018000010000200100431390

Κωδικός SWIFT ERBKCY2N

Σε περίπτωση τραπεζικής μεταφοράς, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ως αναφορά τα στοιχεία του αριθμού παραγγελίας

 

Η στιγμή της πληρωμής θα είναι η ημερομηνία παραλαβής των χρημάτων στον λογαριασμό της Dealrose Limited μέσω οποιασδήποτε από τις παραπάνω επιλογές.

 

Η παράδοση των προϊόντων εξαρτάται από την πλήρη πληρωμή της τιμής του προϊόντος από την Dealrose Limited.

 

* Εκτός από την παραπάνω Πολιτική μας, παρέχονται στους καταναλωτές όλα τα θεσμοθετημένα δικαιώματα των καταναλωτών βάσει των υφιστάμενων νόμων και κανονισμών.

 

**Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε την Πολιτική μας. Θα κοινοποιήσουμε οποιεσδήποτε τέτοιου είδους αλλαγές στους επίσημους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, τον ιστότοπο, τα καταστήματα και/ή τα επίσημα έγγραφα της Askona.

 

  

Όροι Εγγύησης

 

Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Askona μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της www.askona.com.cy ή μέσω των καταστημάτων της Askona στην Κύπρο, καλύπτονται από τουλάχιστον δύο χρόνια εγγύηση σύμφωνα με τα παρακάτω.

 

Τα προϊόντα Askona καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση 2 (δύο) ετών από την ημερομηνία παράδοσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και παρέχονται στον καταναλωτή όλα τα νόμιμα δικαιώματα καταναλωτή σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκτός από τα δικαιώματα του καταναλωτή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Askona προσφέρει εκτεταμένη εγγύηση κατασκευαστή για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται παρακάτω.

Η περίοδος εγγύησης για αξεσουάρ (καλύμματα στρώματος, μαξιλάρια, καλύμματα, κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα κ.λπ.) και αξεσουάρ δεν καλύπτονται.

Η περίοδος εγγύησης δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά ως αποτέλεσμα:

- παραβίασης από τον Αγοραστή των κανόνων λειτουργίας ή/και των συστάσεων για τη φροντίδα των προϊόντων,

- χρήσης προϊόντων για άλλους σκοπούς,

- ενεργειών που στοχεύουν στην καταστροφή των εμπορευμάτων, ενεργειών ανωτέρας βίας, καθώς και για προϊόντα που φέρουν μηχανικές βλάβες, ίχνη αυτοεπισκευής ή αλλαγές σχεδιασμού

   

Η εγγύηση ισχύει για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται στην περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εγγύηση ισχύει υπό τον όρο ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για τον προορισμό τους και σύμφωνα με τις οδηγίες/εγχειρίδια που παρέχονται για κάθε προϊόν και σύμφωνα με τις οδηγίες σέρβις και συντήρησης (οι οδηγίες λειτουργίας αναφέρονται στη συσκευασία του προϊόντος ή/και εσωκλείονται στη συσκευασία).

 

Το προϊόν πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς ορατές ενδείξεις λεκέδων και βρωμιάς. Το προϊόν δεν πρέπει να έχει σημάδια αυτοεπισκευής ή αυτοαντικατάστασης ή αλλαγές στο σχεδιασμό του. Η εγγύηση καλύπτει τη φυσική φθορά των υλικών που προκαλείται από την κανονική χρήση του προϊόντος, ζημιές όπως γρατσουνιές, κοψίματα, χαλαρές βελονιές, λεκέδες και βρωμιά στην επιφάνεια του προϊόντος, ζημιές στα διακοσμητικά στοιχεία ή στο φερμουάρ του προϊόντος ή άλλα ατυχήματα. Η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά.

 

Επιπλέον, για λόγους εγγύησης απαιτείται να φυλάσσονται αποδεικτικά στοιχεία για την αναγνώριση του προϊόντος, όπως απόδειξη αγοράς (π.χ. τιμολόγιο ή απόδειξη), ετικέτες προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των εγχειριδίων χρήσης) και πιστοποιητικό εγγύησης.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι ετικέτες των προϊόντων έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με τον αριθμό και τον γραμμοκώδικα κάθε προϊόντος, κάτι που επιτρέπει στην Askona να αναγνωρίσει το προϊόν, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την ονομασία, το μέγεθος κ.λπ. για τους σκοπούς της εγγύησης. Ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί την ετικέτα (καρτελάκι) για όλη την περίοδο εγγύησης.

 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι με κάποιο προϊόν Askona ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την πολιτική εγγύησης, μπορείτε να μας στείλετε στη διεύθυνση:

  

Οι απαιτήσεις βάσει εγγύησης μπορούν να υποβληθούν συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα απαίτησης βάσει εγγύησης στο μέρος όπου έγινε η αγορά (το σχετικό κατάστημα Askona στην Κύπρο) ή μέσω email στο infocy@askonasleep.com.

 

Οι απαιτήσεις βάσει εγγύησης πρέπει να συνοδεύονται από απόδειξη αγοράς μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που παρέχονται κατά την αγορά του προϊόντος (δηλαδή το επίσημο τιμολόγιο, κωδικό προϊόντος και κάρτα εγγύησης (εάν υπάρχει)), καθώς και αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. φωτογραφία, βίντεο κ.λπ. αναγκαίο) του ελαττώματος. Η Askona δεν επεξεργάζεται τις απαιτήσεις βάσει εγγύησης εάν τα παραπάνω δεν επισυναφθούν.

 

Η Askona θα εξετάσει εάν το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν η Askona βρει ελάττωμα στο προϊόν, θα διασφαλίσει τη διόρθωση του ελαττώματος. Όπου είναι δυνατόν, θα γίνεται δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος με πανομοιότυπο προϊόν (της ίδιας μάρκας και μοντέλου). Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας πανομοιότυπων προϊόντων στην Askona (η παραγωγής του εν λόγω προϊόντος έχει σταματήσει ή υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων προϊόντων στην αποθήκη Askona), η Askona μπορεί, δωρεάν, να επιδιώξει να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο παρόμοιο (ενδεχομένως άλλης επωνυμίας και μοντέλου), εάν είναι δυνατόν. Εάν κατά την άποψη της Askona, η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος είναι αδύνατη ή επιβάλλει δυσανάλογο κόστος, θα προσφερθούν άλλα μέσα αποκατάστασης για την εξάλειψη του ελαττώματος. Η Askona αναγνωρίζει όλα τα δικαιώματα των καταναλωτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπό αυτό το πρίσμα.

 

Σε όλες τις περιπτώσεις που το προϊόν δεν καλύπτεται από εγγύηση, τα έξοδα επισκευής και παράδοσης από και προς το κατάστημα Askona στην Κύπρο επιβαρύνουν τον Πελάτη.

 

Η αλλαγή του στρώματος θα μπορούσε να γίνει μόνο μια φορά βάσει εγγύησης (εάν αγορασθεί μόνο μαζί με το προστατευτικό κάλυμμα που πωλείται από την εταιρεία μας).

  

Περίοδοι διευρυμένης παροχής εγγύησης

 

Η Askona ορίζει παρακάτω τους ισχύοντες όρους διευρυμένης παροχής εγγύησης για τα ακόλουθα προϊόντα.

   

Καναπέδες και πολυθρόνες

 Οι περίοδοι διευρυμένης παροχής εγγύησης σε όλους τους καναπέδες και πολυθρόνες είναι 10 (δέκα) χρόνια από την παράδοσή τους στον Πελάτη ή στον εκπρόσωπο του Πελάτη. Αυτή η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα στα υλικά, τα εξαρτήματα ή/και κατασκευαστικά ελαττώματα των καναπέδων και των πολυθρόνων.

 

Τα ακόλουθα δεν θεωρούνται κατασκευαστικά ελαττώματα:

  

.Αλλαγές στα εξαρτήματα του καναπέ ή/και της πολυθρόνας ή στην τεχνολογία τους, που πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή στο πλαίσιο βελτιώσεων των προϊόντων, οι οποίες δεν επηρεάζουν τις ιδιότητες των προϊόντων.

i. Η φυσική μυρωδιά των υλικών κατασκευής, που είναι χαρακτηριστικό ενός νέου προϊόντος,

ii. Ασήμαντες διαφορές μεγέθους από το δείγμα που υπάρχει στο εμπορικό κέντρο, στο πλαίσιο αποδεκτών βιομηχανικών/τεχνικών προτύπων.

iii. Ασήμαντες διαφορές στις αποχρώσεις, την υφή ή τους τόνους των υλικών ταπετσαρίας του σετ προϊόντων ή του ίδιου του προϊόντος από τα δείγματα που παρουσιάστηκαν προηγουμένως.

 

Η εγγύηση παρέχεται με την προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσης με όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

.Η εγγύηση καλύπτει το προϊόν διατηρώντας αυτές τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την εγγύηση, διατηρώντας τις αρχικές ετικέτες, καθώς και έγγραφα που επιβεβαιώνουν το γεγονός της αγοράς.

i. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη χρήση και τη φροντίδα του προϊόντος, που καθορίζονται στις συστάσεις για την παραλαβή των εμπορευμάτων.

ii. Το προϊόν πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς εμφανείς λεκέδες και βρωμιές.

 

Χωρίς να επηρεάζονται οι οδηγίες και οι συμβουλές στα βιβλία οδηγιών καθενός από τους καναπέδες και τις πολυθρόνες, η εκτεταμένη εγγύηση της Askona ισχύει για καναπέδες [και πολυθρόνες] που:

   

.δεν έχουν μηχανικές βλάβες, σημάδια αυτοεπισκευής ή αυτοαντικατάστασης των εξαρτημάτων/εξαρτημάτων τους ή αλλαγές στο σχεδιασμό τους. i. δεν εκτέθηκαν ως δείγμα.

II. χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό τους (π.χ. καναπέδες για κάθισμα και ξάπλωμα).

iii.ο καναπές [ή/και πολυθρόνα] χρησιμοποιήθηκε με τα ειδικά σχεδιασμένα για αυτόν μαξιλάρια, τα οποία παρασχέθηκαν με τον καναπέ [ή/και πολυθρόνα] και δεν χρησιμοποιήθηκε χωρίς μαξιλάρι.

 

Η παραπάνω διευρυμένη παροχή εγγύησης δεν καλύπτει:

  

.Τη φυσική φθορά των υλικών που προκαλείται από την κανονική χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της τριβής ή της απόρριψης του ανώτερου στρώματος του οικολογικού δέρματος, γρατσουνιές στην ταπετσαρία ή/και στα καλύμματα.

i. Τη βλάβη στο ύφασμα του προϊόντος: γρατσουνιές, κοψίματα, γάντζοι, λεκέδες και βρωμιά, ίχνη καθαρισμού.

ii. Τη φυσική συρρίκνωση των μαλακών στρωμάτων του προϊόντος, που προκύπτει ως αποτέλεσμα της τακτικής χρήσης.

iii.Τα διακοσμητικά είδη του προϊόντος, αξεσουάρ και στοιχεία κάλυψης.

iv. Οι καναπέδες που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς άδεια.

  

Μετασχηματιζόμενη και ρυθμιζόμενη βάση Ergomotion

 Η περίοδος διευρυμένης παροχής εγγύησης στις μετασχηματιζόμενες και ρυθμιζόμενες βάσεις «Ergomotion» είναι 10 (δέκα) χρόνια από την παράδοσή τους στον Πελάτη ή στον εκπρόσωπο του Πελάτη. Η εγγύηση ισχύει σε περιπτώσεις ελαττωμάτων στα υλικά ή κατασκευαστικά ελαττώματα της μετασχηματιζόμενης ρυθμιζόμενης βάσης «Ergomotion».

 

Η περίοδος εγγύησης για τα εκθεσιακά δείγματα των μετασχηματιζόμενων και ρυθμιζόμενων βάσεων «Ergomotion» περιορίζεται στους 24 μήνες από την ημέρα της παράδοσης.

 

Η εγγύηση παρέχεται υπό την προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσης με όλους τους ακόλουθους όρους:

  

.Η εγγύηση καλύπτει το προϊόν υπό τον όρο ότι διατηρώντας την ετικέτα (σειριακός αριθμός στο πλαίσιο βάσης), τις οδηγίες χρήσης και την κάρτα εγγύησης (επισυνάπτεται στο κουτί με τη βάση), καθώς και τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την αγορά.

i. Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη χρήση και τη φροντίδα των εμπορευμάτων που καθορίζονται στις οδηγίες χρήσης (εσωκλείονται σε κουτί με τη βάση).

ii. Η υπηρεσία εγγύησης ισχύει για προϊόντα που δεν έχουν μηχανικές βλάβες και σημάδια αυτοεπισκευής.

iii. Χρήση προϊόντων για τον επιδιωκόμενο σκοπό (για ξάπλωμα).

 

Χωρίς να επηρεάζονται οι οδηγίες και οι συμβουλές στα εγχειρίδια της μετασχηματιζόμενης και ρυθμιζόμενης βάσης «Ergomotion», η εγγύηση της Askona δεν ισχύει:

  

.σε μετασχηματιζόμενες και ρυθμιζόμενες βάσεις "Ergomotion" που έχουν φθορές που προκύπτουν από τη χρήση της μετασχηματιζόμενης βάσης για άλλους σκοπούς εκτός από τους προβλεπόμενους ή ως αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης.

i. σε μετασχηματισμό ρυθμιζόμενων βάσεων «Ergomotion» που έχουν ζημιές που προκύπτουν από την επισκευή ή την αντικατάσταση των κομματιών/εξαρτημάτων της μετασχηματιζόμενης βάσης από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα να το κάνουν.

ii. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση αλλαγών στη μετασχηματιζόμενη και ρυθμιζόμενη βάση «Ergomotion».

iii. σε περίπτωση ψήφισης γνωμοδοτικών συμβουλίων εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών (κέντρα εξυπηρέτησης).

iv. σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με συστάσεις σχετικά με τους περιορισμούς βάρους που καθορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.

v. όταν προκαλείται ζημιά ως αποτέλεσμα παράνομων ενεργειών που αποσκοπούν στην καταστροφή ή ζημιά της μετασχηματιζόμενης και ρυθμιζόμενης βάσης «Ergomotion» ή/και φυσικών καταστροφών.

 

Η μετασχηματιζόμενη και ρυθμιζόμενη βάση "Ergomotion" πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με στρώματα ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με μετασχηματιζόμενες βάσεις.

 

Η διάρκεια ζωής της μετασχηματιζόμενης και ρυθμιζόμενης βάσης «Ergomotion», είναι 10 χρόνια. Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του μπορεί να απορριφθεί ως οικιακό απόβλητο.

 

 Κρεβάτια και κεφαλάρια

  Η περίοδος εγγύησης σε όλα τα κρεβάτια και τα κεφαλάρια είναι 10 (δέκα) χρόνια από την παράδοσή τους στον Πελάτη ή στον εκπρόσωπο του Πελάτη, εκτός από τα μοντέλα: Marta, Monica, [Pronto Plus,] Cassandra, Christiano, Domenico, Maya, [Erica/ Eric], [Anita] τα οποία καλύπτονται από 24 μήνες εγγύηση από την παράδοσή τους στον Πελάτη ή στον εκπρόσωπο του Πελάτη.

 

Η επέκταση της εγγύησης ισχύει σε περιπτώσεις ελαττωμάτων στα υλικά ή/και κατασκευαστικά ελαττώματα των κρεβατιών και των κεφαλάριων.

 

Η παρεχόμενη εγγύηση υπόκειται σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  

.Η εγγύηση καλύπτει τα κατασκευαστικά ελαττώματα που σχετίζονται με το κεφαλάρι, την πλάτη, τα πλαϊνά (πλευρικά τοιχώματα) και τα πόδια των κρεβατιών. i.Η εγγύηση καλύπτει προϊόντα μόνο εάν φυλάσσονται οι γνήσιες ετικέτες (2 τεμ.: στο κάτω μέρος της πλάτης και στην κεντρική πλευρά) και το διαβατήριο του προϊόντος (στη συσκευασία με έγγραφα και οδηγίες συναρμολόγησης, που συνήθως βάζουν στο πακέτο με τις λεπτομέρειες της πλάτης/κεφαλαριού του κρεβατιού).

ii. Το προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του μορφή χωρίς εμφανείς λεκέδες και βρωμιές.

iii. Η εγγύηση καλύπτει το κρεβάτι / το κεφαλάρι υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει μηχανική βλάβη ή/και σημάδια αυτοεπισκευής.

iv. Το προϊόν δεν έχει εκτεθεί ως δείγμα.

v. Η χρήση του προϊόντος γίνεται με την πλάτη στον τοίχο ή άλλο κάθετο στήριγμα, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συμβουλές στο εγχειρίδιο χρήσης.

vi. Η χρήση του προϊόντος είναι σύμφωνα με τον προορισμό του (δηλαδή κρεβάτι για ξάπλωμα).

 

Χωρίς να επηρεάζονται οι οδηγίες στα εγχειρίδια χρήσης των προϊόντων, η εγγύηση δεν ισχύει για:

.Φυσική φθορά των υλικών που προκαλείται από την κανονική χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της τριβής ή της αποκόλλησης του ανώτερου στρώματος του οικολογικού δέρματος, γρατσουνιές στην ταπετσαρία ή/και στα καλύμματα κρεβατιού.

i. Βλάβη στο ύφασμα του προϊόντος: γρατσουνιές, κοψίματα, γάντζοι, λεκέδες και βρωμιά, ίχνη καθαρισμού.

ii. Την φυσική συρρίκνωση των μαλακών στρωμάτων του προϊόντος που προκύπτει ως αποτέλεσμα της κανονικής χρήσης.

iii. ορισμένα στοιχεία που ενσωματώνονται στα προϊόντα (όπως στρας, πέρλες κ.λπ.)·

iv. κρεβάτια που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια για εμπορική χρήση.

v. τις βάσεις, τα πλαίσια, τα πλαίσια με μηχανισμό ανύψωσης και τον ίδιο τον μηχανισμό ανύψωσης πλαισίου.

vi. Η παρουσία φυσικής μυρωδιάς των υλικών κατασκευής, που είναι χαρακτηριστικό ενός νέου προϊόντος, η οποία εξαφανίζεται μετά τις δύο πρώτες εβδομάδες χρήσης.

 

Η διάρκεια ζωής των κρεβατιών και των κεφαλάριων είναι 10 χρόνια.

 

Στρώματα

 Η περίοδος εγγύησης για όλα τα στρώματα είναι 2 (δύο) χρόνια από την παράδοσή τους στον Πελάτη ή στον εκπρόσωπο του Πελάτη. Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα.

 

Η Askona προσφέρει εκτεταμένη περίοδο εγγύησης στις ακόλουθες σειρές/συλλογές στρωμάτων:

- Την συλλογή Askona Promo - Basic, Basic High - 3 (τρία) χρόνια;

- Την συλλογή The Kids - 3 (τρία) χρόνια.

- Την συλλογή Askona NanoPocket (Evolution) - 10 (δέκα) χρόνια.

- Την συλλογή Askona Sleep Style - 15 (δεκαπέντε) ετών.

- Την συλλογή WELLNESS – 20 (είκοσι) χρόνια.

- Την συλλογή Sleep8 (Astoria, Bennett, Dorsey, Stewart, Parker, Sanders, Glen Haven, Orland Park, Tech) - 20 (είκοσι) χρόνια.

- The Askona Original collection, Double Support collection, FAMILY – 25 (είκοσι πέντε) χρόνια.

- Την συλλογή Mediflex - 25 (είκοσι πέντε) χρόνια.

- Την συλλογή Sleep Professor - 25 (είκοσι πέντε) ετών.

- Την συλλογή Grether&Wells, της σειράς I-sense και ECO - 30 (τριάντα) χρόνια

 

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την παράδοση των στρωμάτων στον Πελάτη ή στον εκπρόσωπο του Πελάτη.

 

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

  

Τυχόν ελαττώματα που προκαλούνται από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης σε σχέση με τη χρήση του προϊόντος από τον Πελάτη.

i. Τυχόν ελαττώματα που προκλήθηκαν κατά τη συναρμολόγηση (εγκατάσταση) ή/και παράδοση του προϊόντος, που πραγματοποιήθηκε από τον Πελάτη ανεξάρτητα ή/και από τρίτους (χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων της Askona).

ii. Τυχόν ελαττώματα που προκαλούνται από τους ακόλουθους παράγοντες: (α) τυχαία ζημιά (δηλαδή ζημιά που προκλήθηκε κατά τη μεταφορά του προϊόντος από τον Πελάτη, ζημιά από αμέλεια του Πελάτη), (β) μηχανική βλάβη που προκλήθηκε μετά την παραλαβή του προϊόντος [με υπαιτιότητα του Πελάτη] (γ) ζημιά που προκλήθηκε από την εσφαλμένη, απρόσεκτη χρήση και τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες για την φροντίδα του προϊόντος.

 

Οι απαιτήσεις βάσει εγγύησης δεν γίνονται δεκτές στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  

.απουσίας εγγράφων πληρωμής που επιβεβαιώνουν την αγορά του προϊόντος από την Askona.

i. ζημιάς που προκαλείται στο προϊόν λόγω έκθεσης στο φως ή/και πηγές ηλεκτρικού φωτισμού, ηλιακό φως, ηλεκτρικές συσκευές, συσκευές θέρμανσης, θερμά αντικείμενα, απορρυπαντικά και άλλες χημικές ουσίες.

ii. μη συμμόρφωσης με τους κανόνες μεταφοράς (σε περίπτωση παραλαβής του προϊόντος από τον ίδιο τον Πελάτη) ή/και τους κανόνες λειτουργίας, συντήρησης, αποθήκευσης και εγκατάστασης (όπως περιγράφονται στις οδηγίες συναρμολόγησης) του προϊόντος και άλλα εξαρτήματα, σε περίπτωση μηχανικής βλάβης κ.λπ.

iv.           που κατά τη χρήση του στρώματος ξεπεραστεί το επιτρεπόμενο (συνιστάται από την Askona) βάρος.

.οποιαδήποτε δομικής παραμόρφωσης του στρώματος λόγω λανθασμένης χρήσης του.

.μη ικανοποίησης με το στρώμα όσον αφορά την άνεσή του, συμμόρφωση με ιατρικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των αλλεργικών αντιδράσεων.

.που υπάρχουν γρατσουνιές, λεκέδες, βρωμιές, κοψίματα και ούτω καθεξής.

.συνήθης συρρίκνωση των μαλακών στρωμάτων του στρώματος, που συμβαίνει φυσικά όταν χρησιμοποιείται υπό την πίεση του βάρους ενός ατόμου που κοιμάται. Αυτή η συρρίκνωση των μαλακών στρωμάτων του στρώματος μπορεί να είναι έως και 3 εκατοστά από το ύψος του στρώματος, ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Αυτό δεν θεωρείται ως δομικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα, που μπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του στρώματος.

.βλάβης στα διακοσμητικά στοιχεία του στρώματος. Οι λαβές του στρώματος είναι μόνο διακοσμητικές και δεν προορίζονται για χρήση για τη μεταφορά και/ή περιστροφή του στρώματος.

.που η εγγύηση δεν ισχύει και οι αξιώσεις δεν γίνονται δεκτές ελλείψει ετικέτας (αυτοκόλλητο, ετικέτα), που επισημαίνει τα εμπορεύματα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο πωλητής ή/και ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος.

 

Η εκτεταμένη εγγύηση ισχύει μόνο εάν το στρώμα χρησιμοποιείται με προστατευτικό κάλυμμα που αγοράστηκε από την Askona (εκτός από τα στρογγυλά στρώματα και τα ασυνήθιστα μεγέθη, για τα οποία δεν είναι δυνατή η επιλογή προστατευτικού καλύμματος), το οποίο διασφαλίζει την πλήρη ασφάλεια του στρώματος από βρωμιά και διαρροές.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ! Οι ετικέτες αναγνώρισης διαθέτουν ετικέτα προϊόντος με εξατομίκευση αριθμού και γραμμοκώδικα, που σας επιτρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την ονομασία, το μέγεθος κ.λπ.). Ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί την ετικέτα (καρτελάκι) για όλη την περίοδο εγγύησης!

 

Η περίοδος εγγύησης ισχύει μόνο όταν ο Πελάτης συμμορφώνεται με τις ακόλουθες συνθήκες συντήρησης:

   

.Μετά την αφαίρεση του στρώματος από τη συσκευασία, συνιστάται να αεριστεί το στρώμα για τουλάχιστον 48 (σαράντα οκτώ) ώρες πριν από την πρώτη χρήση του και περαιτέρω αερισμός του για [ ] ώρες μετά από κάθε ακόλουθες 14 (δεκατέσσερις) ημέρες χρήσης για την ελαχιστοποίηση των οσμών της κατασκευής.

i. Κατά τη μεταφορά, αποθήκευση και λειτουργία, το στρώμα πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια θέση σε επίπεδη επιφάνεια.

ii. Κάτω από το στρώμα χρησιμοποιείτε πάντα μια ποιοτική βάση με κατάλληλες διαστάσεις. ΜΗΝ τοποθετείτε επιπλέον αντικείμενα κάτω από το στρώμα. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να βάζετε το στρώμα σε βάση, το πλάτος της οποίας υπερβαίνει τα 120 εκατοστά και δεν έχει κεντρικό στήριγμα, καθώς και σε βάση με πηχάκια, όπου η απόσταση μεταξύ των πηχών είναι μεγαλύτερη από 80 χιλιοστά.

iii. Για να μην καταστρέψετε το ελατήριο και τα εσωτερικά στρώματα του στρώματος, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ να λυγίζετε ή να διπλώνετε το στρώμα ή να περπατάτε πάνω του με τα πόδια σας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών (εκτός από στρώματα χωρίς ελατήρια που βασίζονται σε μονόλιθο με αφρό λατέξ ή πολυουρεθάνης).

iv. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του στρώματος σε κρεβάτι, που έχει μικρότερο χώρο από το ίδιο το στρώμα.

v. Χρησιμοποιήστε το στρώμα σε ξηρούς και αεριζόμενους χώρους. Μην αφήνετε χημικά ή νερό να εισχωρούν στο στρώμα.

vi. Πραγματοποιήστε στεγνό καθάρισμα του στρώματος με ηλεκτρική σκούπα. Οι υδατοδιαλυτοί λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με καθαριστικό για επικαλυμμένα έπιπλα ή σαπουνόνερο.

vii. Η συνολική διάρκεια ζωής του στρώματος εξαρτάται από το βάρος του χρήστη, το οποίο συνιστάται για το συγκεκριμένο μοντέλο του στρώματος. Βεβαιωθείτε ότι το βάρος του χρήστη δεν υπερβαίνει το συνιστάμενο για αυτόν τον τύπο στρώματος. Ο σύμβουλός μας θα σας παράσχει αυτές τις πληροφορίες.

viii. Το στρώμα θα πρέπει να αναποδογυρίζεται μία φορά στους 3-4 μήνες «κεφάλι-πόδια», μία φορά στους 6 μήνες «πάνω-κάτω» (αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για στρώματα μονής όψης).

ix. Τα στρώματα πρέπει να ανακινούνται και να χτυπιούνται μία φορά κάθε 5-6 μήνες.

x. Κατά τη χρήση του στρώματος μπορεί να υπάρχουν κάποιοι διακριτικοί θόρυβοι (κλικ, τρίξιμο). Αυτοί οι φυσικοί ήχοι δεν αποτελούν ελάττωμα (προκύπτουν κατά τη διαδικασία προσαρμογής στα φυσικά συστατικά του στρώματος) και, μετά από 30 ημέρες χρήσης του στρώματος, μειώνονται σε τέτοιο επίπεδο που δεν γίνονται αντιληπτά.

 

Σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα στην κατασκευή των επικαλυμμένων επίπλων και στρωμάτων, επιτρέπεται μια μικρή διαφορά από τις αναφερόμενες συνολικές διαστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη αποκλίσεις έως +/- 1,5%.

 

Όλα τα άλλα προϊόντα που δεν αναφέρονται παραπάνω έχουν περίοδο εγγύησης 2 (δύο) ετών.

 

Η επέκταση της εγγύησης είναι μια δωρεάν αντικατάσταση προϊόντων με πανομοιότυπα προϊόντα (της ίδιας μάρκας και μοντέλου). Ελλείψει διαθέσιμων πανομοιότυπων προϊόντων (τέλος παραγωγής, έλλειψη εμπορευμάτων στην αποθήκη κ.λπ.), η Askona θα αντικαταστήσει δωρεάν τα εμπορεύματα με παρόμοια (άλλης μάρκας, μοντέλου), ενώ η τιμή για τα προϊόντα ενδέχεται να επανυπολογιστεί. Για την επέκταση της εγγύησης, ο Πελάτης με δικά του έξοδα και χρησιμοποιώντας δικούς του πόρους θα πάρει το προϊόν από την Askona και θα παραδώσει σε αυτήν. Η επέκταση της εγγύησης δεν καλύπτει την επιλογή απόρριψης της σύμβασης πώλησης ή αποδοχής των επισκευασμένων/αντικατασταθέντων προϊόντων ή επιστροφής χρημάτων που αναλογούν στην τιμή αγοράς.

 

Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων και απαιτήσεων για την ισχύ της διευρυμένης εγγύησης που αναφέρονται σε καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες προϊόντων, η εκπλήρωση από την Askona των υποχρεώσεων διεύρυνσης της εγγύησης υπόκειται επίσης στην πλήρη συμμόρφωση με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 

1.           Η διεύρυνση της περιόδου εγγύησης ισχύει για το σχετικό προϊόν με την επιφύλαξη της τήρησης αυτής της εγγύησης [ και του πιστοποιητικού εγγύησης], των ετικετών και της πράξης αγοράς.

2.           Η διευρυμένη περίοδος εγγύησης ισχύει σε περίπτωση που υπόκειται σε συμμόρφωση με τις οδηγίες εξυπηρέτησης και συντήρησης (οι οδηγίες λειτουργίας καθορίζονται στη συσκευασία του προϊόντος ή/και εσωκλείονται στη συσκευασία).

3.           Το προϊόν πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς ορατούς λεκέδες και ρύπους.

4.           Η διεύρυνση της περιόδου εγγύησης ισχύει εάν το προϊόν δεν έχει μηχανικές βλάβες, σημάδια αυτοεπισκευής ή τροποποιήσεις.

5.           Το προϊόν δεν έχει εκτεθεί ως δείγμα στην αίθουσα πωλήσεων.

 

Με την επιφύλαξη των ειδικών εξαιρέσεων από την εφαρμογή της διευρυμένης εγγύησης που αναφέρονται σε καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες προϊόντων, λάβετε υπόψη ότι η διεύρυνση της περιόδου εγγύησης δεν καλύπτει:

 

1.           Την φυσική φθορά των υλικών που προκαλείται από τη χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της σφαιροποίησης και της προεξοχής του κάτω μέρους.

2.           Την ζημιά στο υφασμάτινο κάλυμμα του προϊόντος: γρατσουνιές, κοψίματα, χαλαρές βελονιές, λεκέδες και βρωμιά.

3.           Τα διακοσμητικά στοιχεία του προϊόντος (όπως σιρίτι, ροδέλες).

4.           Τη ζημιά στο φερμουάρ του προϊόντος.

5.           Το προϊόν που χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς άδεια για εμπορική χρήση.